ארועי התקופה האחרונה

Sunday 13 בNov, 2011

וועד עובדות הניקיון ניהל משא ומתן קיבוצי בן שמונה חודשים עם שני קבלני הניקיון באוניברסיטה. בעקבות גרירת רגליים מצד הקבלנים החליט הוועד לצאת לשביתת אזהרה בת יום אחד, אשר התקיימה ביום 16.05.2011. כבר ביום השביתה ביקשו הקבלנים לחזור לשולחן המו”מ בהבטחה להתקדמות ממשית לקראת חתימה.

מיד אחרי השביתה נודע לוועד העובדות כי האוניברסיטה החלה בעריכת מכרז חדש לשירותי ניקיון בקמפוס. ככל שהיזמה לכך החלה בעקבות השביתה, מדובר כמובן בעיתוי בעייתי מאוד, אך אין בידינו את המידע המלא בעניין זה. מכל מקום, הקבלנים מצידם חששו מאוד להמשך עבודתם בקמפוס. וועד העובדות מצידו לא ידע מי יזכה במכרז ובמצב זה העדיף להמשיך את המשא ומתן אשר היה קרוב לסיומו, על-מנת לנסות להביא לקידום זכויות ממשי עבור העובדות, גם עבור התקופה הקרובה שנותרה עד לתחילת ההתקשרות לפי המכרז החדש (1.9.2011), וגם עבור ההמשך. המחשבה הייתה כי אם יזכה מי מן הקבלנים עמם ייחתם ההסכם, מה טוב, ותנאי ההסכם יחולו למשך לפחות שנה אחת נוספת. וכי אם לא יזכה מי מהם, לפחות ייפרץ המחסום התודעתי של חתימת הסכם קיבוצי עבור עובדות ניקיון באתר אחד ספציפי (תקדים איגוד-מקצועי ומשפטי שעוד לא התרחש בישראל) באופן שבשאיפה יקל על הגעה לחתימת הסכמים קיבוציים עם הקבלנים החדשים שייכנסו. כמו כן, מבחינה משפטית, ניתן לנסות לגרום להחלת ההסכם הקיבוצי אוטומטית על הקבלנים החדשים.

בתאריך 2011 19.7, מועד בו טרם פורסמו תוצאות  המכרז, נחתם ההסכם הקיבוצי עם הקבלנים.

לאחר כשבועיים ממועד חתימה זה פרסמה האוניברסיטה את תוצאות המכרז ולעובדות נודע כי הקבלנים הנוכחיים אינם ממשיכים את עבודתם בקמפוס.

מאבקן של העובדות, וכוח ההרתעה של פעילותן המשותפת, כמו גם של גורמים רבים נוספים שסייעו בעניין, הביאו להשארת כל העובדות במקום עבודתן באוניברסיטה (!), במקום מה שיכול היה להיות במסגרת העסקה קבלנית – העברת כל העובדות למזמין שירותים אחר, והכנסת עובדות ניקיון חדשות לאוניברסיטה על-ידי הקבלנים החדשים.

אף על פי כן,  גם עצם החלפת הקבלנים היוותה עבור העובדות פגיעה מוראלית, והוועד חש תסכול לאחר תהליך משא ומתן ממושך שתבע ממנו משאבי זמן ואנרגיה רבים.

באופן כללי, תהליך זה ממחיש את הצורך בהעסקה ישירה. העסקה קבלנית היא דרך הפוגעת בהתארגנות עובדים, מאפשרת “פיטורים” (מה שלא קרה במקרה זה) של כל העובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם הקבלן שלהם, באמצעות החלפת הקבלנים, ופוגעת ביכולתם של העובדים לבנות לעצמם מקום עבודה בטוח השומר על זכויותיהן.

אמנם אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לצאת במכרזים מדי כמה שנים, על פי חוק חובת המכרזים, אך במקרה זה היא יכלה להמשיך את התקשרותה עם שני הקבלנים לתקופה נוספת. בעינינו תמוה העיתוי בו בחרה האוניברסיטה לצאת במכרז חדש  בסמוך לאחר שביתת העובדות.


מכתב תגובה לור”ה על החלטתם להגביר את הפיקוח על עובדי קבלן במוסדות להשכלה גבוהה

Thursday 22 בSep, 2011

ב’/אלול/תשע”א

‏01/09/2011

לכבוד: יו”ר ות”ת, חבר מל”ג הפרופ’ מנואל טרכטנברג

יו”ר ור”ה הפרופ’ רבקה כרמי

ראשי האוניברסיטאות‫

‎הנדון: קריאה לשינוי מיידי של שיטת העסקת עובדי ניקיון במוסדות להשכלה גבוהה לאור הצהרת יו”ר ור”ה מיום 31.8.2011.

אנו‫, ‘הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה’‫, מקדמים בברכה את הכרתה של יו”ר ור”ה הפרופ’ רבקה כרמי בניצול המתמשך שהוא מנת חלקם של עובדי הניקיון והשמירה באוניברסיטאות‫, ואת הצהרתה הפומבית כי יש לשים קץ לפגיעה  המתמשכת בזכויות העובדים המתרחשת בחסות האוניברסיטאות מזה שנים רבות‫. (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-%204116353,00.html )

אנו דוחים מכל וכל את הרעיון שהפתרון טמון בפיקוח יותר הדוק על החברות הקבלניות‫:

כל עוד נשמרת שיטת העסקה שבה למעסיק הישיר, מנכ”לי האוניברסיטאות, אין אחריות ניהולית ישירה כלפי עובדותיו, הגזל ,העושק, השרירות והניצול ימשכו וזאת גם תחת מנגנוני פיקוח דרקוניים אשר יושקעו בהם משאבים רבים. יותר מכולם את השיעור הנ”ל מכירה יו”ר ור”ה הנוכחית הפרופ’ רבקה כרמי שבאוניברסיטה שבהנהגתה יש מנגנון פיקוח (כמו גם באוניברסיטה העברית) אשר בברור אינו נותן מענה לבעיות היסוד והקיום החברתיות כלכליות של עובדות הניקיון. הפיקוח על תלושי השכר אינו אפקטיבי ומתבצעת בו מניפולציה קבועה מטעם הקבלנים. בפועל הפרות אנושיות וכלכליות כלפי זכויות העובדות מתקיימות ערבים ולבקרים ולאחרונה אלו התעצמו סביב החלפת קבלנים נוספת כאשר אותן הנשים ממשיכות לעבוד באוניברסיטה כעובדות “זמניות” רק חברות הקבלן שמעל ראשן ובחסות הנהלות האוניברסיטאות מוחלפות.

שיטת ההעסקה הקבלנית היא שיטה פסולה מבחינה מוסרית. זו שיטת העסקה בה המשתמש בפועל רואה עצמו פטור מאחריות לתנאי העסקתם של עובדיו ולמעשה “משתמט” מחובותיו כלפיהם. במסגרת ההעסקה הקבלנית, העובד אינו חלק ממקום עבודתו – הוא עובד ‘אצל’ אבל לא עובד ‘של’, וכתוצאה מכך נפגעים זכויותיו ותנאי העסקתו‫. הקמת מנגנון פיקוח אינה פותרת את בעיית הניצול. מנגנון הפיקוח אינו מספק לעובדים בטחון  תעסוקתי ורצף תעסוקתי‫ שכן הוא מאפשר החלפת חברות קבלן. יצירת מנגנון פיקוח אמיתי ובעל שיניים תצריך הוצאה כספית ניכרת בעוד שנכון להעסיק את העובדים באופן ישיר, תחת מנגנוני הפיקוח הקיימים כלפי כלל עובדי האוניברסיטאות ועל אף ההשלכות הגלומות בכך: הכנסת נשים וגברים, משכבות מוחלשות בחברה הישראלית למעגל מקבלי השכר והתנאים הסוציאליים של מערך ההשכלה הגבוהה בישראל. מחקרם  של פרופ’ ספיבק ודר’ אמיר הוכיח גם כי מדובר בהפרשים כספיים זניחים ביחס למשמעות הערכית הנגזרת מהעסקה ישירה וכי העסקה ישירה של עובדי הקבלן אינה מעמידה בסיכון כלכלי את המוסד. לכן אנו מאמינים כי ‎אין פתרון אמיתי מלבד העסקה ישירה של עובדי הניקיון והשמירה.

אנו מוצאים פגם בכך ששמענו על היוזמה מעל דפי העיתון ושנציגי עובדים לא הוזמנו להיות חלק מהצוות שיקבע את תנאי העסקתם. הסדרת תנאי ההעסקה באופן הוגן ומשביע רצון מחייבת שיתוף פעולה בין המעסיקים לבין המועסקים והמועסקות, קביעה חד צדדית של אופן ההעסקה לא תוכל לטפל באופן מקיף בבעיות הקיימות, סביר שאינה תזכה לתמיכה רחבה של העובדים (שכן הם לא היו חלק בעיצובה) ותתקשה לייצר תנאי ההעסקה הוגנים באמת.

הקולות העולים לאחרונה בחברה הישראלית התמקדו ביוקר המחיה ובריכוזיות ההון אך גם בצורך בדמוקרטיזציה של הפוליטיקה בישראל. האוניברסיטה היא מוסד שבאפשרותו לקיים מודל ניהולי שיתופי המכיל בעמדות קבלת החלטות נציגים מהאוכלוסיות השונות שפועלות בה, בוודאי בכל הנוגע לתנאי העסקתם במוסד. אנו קוראים לאוניברסיטאות לקדם מודל שיתופי מסוג זה ולהתחיל בכך בהכלת נציגי עובדים (מארגוני הסגל, הארגונים המנהליים וכן מהשומרים והמנקות עצמם) בצוות קבלת ההחלטות הקובע את אופן העסקת העובדים. להבנתנו, מדובר בתנאי הכרחי להצלחת יוזמה ברוכה זו.

אנו נמצאים כיום בתקופה מיוחדת‫, תקופה של חשבון נפש, תקופה של שינוי ותיקון‫. למערך ההשכלה הגבוהה אחריות ישירה ורבת שנים לניצול והפרת זכויות קשה כלפי נשים וגברים שבחרו לצאת לשוק העבודה, נשארו עניים כלכלית ורגשית. את שנעשה במשך ישנים יקשה עלינו להשיב – בידינו האפשרות לשנות ולתקן עוול זה – מהיום !

אנו רואים בהפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית במוסדות להשכלה גבוהה חלק מרכזי וחיוני בבניית חברה צודקת יותר‫. אנו מצפים כי המוסדות להשכלה גבוהה‫ יבחרו להיות חוד החנית של החברה הצודקת והמוסרית בישראל, להתוות את הקו לאורו ילכו הן הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעתיד והן גופים ציבוריים ופרטיים נוספים בישראל.

אנו קוראים לך, להפסיק את העוול המתמשך המובנה בהעסקת עובדי ועובדות הקבלן‫, ולהוביל את המהלך אל עבר חברה ערכית‫, שיוויונית וצודקת יותר.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה תמשיך בפעילותה עד ליישום מלא של העסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה.

בברכה,

‘הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה’ הכוללת נציגות המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, ועדי עובדים זוטרים, ועדי עובדים בכירים, התאחדות הסטודנטים, אגודות הסטודנטים (תל אביב, באר שבע וירושלים), “כוח לעובדים”-ארגון עובדים דמוקרטי, התנועה החברתית לישראל, ארגון צ”ח, ארגון איתך – מע”כי , שת”יל, המטה הסוציאל דמוקרטי.


תחת מטריה אחת – איחוד בלוג המאבטחים ועובדים הניקיון באב”ג

Monday 19 בSep, 2011

עובדי מחלקת הביטחון באובנירסיטת בן גוריון:

מחלקת הבטחון באוניברסיטת בן גוריון בנגב הינה מחלקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר נמצאת בבאר שבע. המחלקה אחראית על הבטחון באוניברסיטה ועיקר פועלה הוא בידוק הנכנסים לאוניברסיטה, שמירת הסדר הציבורי, מענה בזמן אמת לאירועים המתרחשים בתחומה, ואכיפה כללית של נהלי האוניברסיטה. ניסיונות התאגדות נערכו מספר פעמים בעבר ונפלו עקב סיבות שונות. ההתארגנות הנוכחית החלה בחודש דצמבר 2010. ביולי 2011 כבר נחתם הסכם הבנות ראשון עם האוניברסיטה.

עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון:

במהלך יולי 2008 קיבלו 150 עובדות ניקיון באוניברסיטת בן-גוריון מכתבי פיטורים עקב אי-חידוש חוזה שירות של האוניברסיטה עם אחד מקבלני הניקיון. המאבק בפיטורים היווה נקודת מפנה במאבק לשיפור תנאי העסקתן של העובדות, שהחל שנתיים קודם לכן. המאבק לשיפור תנאי העסקתן החל בשיתוף פעולה בין תא צ”ח (סטודנטים לצדק חברתי) לבין הפורום לעבודה סוציאלית (של המחלקה לעו”ס באוניברסיטה). המאבק נמשך תוך כדי הפגנות, מאמץ תיקשורתי ואף שביתת אזהרה בת יום אחד. ביולי 2011 נחתם הסכם קיבוצי ראשוני מול הקבלנים של עובדות הניקיון. למרות זאת, הקבלנים הוחלפו לאחרונה בקבלנים אחרים. כיום העובדות נאבקות לשינוי שיטת העסקתן להעסקה ישירה ע”י האוניברסיטה, כמו גם, על חתימה על הסכם קיבוצי הוגן.

ועד המאבטחים מאוד מתרגש מהבחירות שנערכו זה עתה וכמובן משיתוף הפעולה עם וועד גדול וותיק כוועד עובדות הניקיון. החיבור אינו אינטואיטיבי כלל, בגלל השוני הרב בין קבוצות העובדים, אולם הוא מאוד משמח ומחזק וכן ייעשה בצורה מתחשבת, בהתאם למוכנות הוועדים והרצון ההדדי לקדם פעילויות ושאיפות במקום עבודתם/ן.

וועד עובדי מחלקת הביטחון נבחר זו הפעם הראשונה, אחרי מאבק לא פשוט ומו”מ עם האוניברסיטה שנשא פירות לא מבוטלים. אנחנו מקווים לראות התבססות העבודה המאורגנת ושיתוף הפעולה בין עובדים באוניברסיטה כשלב נוסף בדרך לשינוי מקום העבודה שלנו, שהוא גם מקום לימודינו.


הסכם קיבוצי לעובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Tuesday 19 בJul, 2011

לאחר חודשים של משא ומתן ואף שביתת אזהרה בת יום – אנחנו שמחים לבשר שסניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון חתם על הסכם קיבוצי ראשוני אל מול המעסיקם שלהן.

זהו הסכם קיבוצי ראשון בישראל של עובדי קבלן אל מול מעסיקהם!

מידע על ההסכם ניתן לקבל כאן ו-גם כאן.

ברכות לועד עובדות הניקיון שהגיעו להשגים מרשימים,

ברכות לאורנה עמוס מלוות הסניף,

וכמובן לעובדים ולעובדת הניקיון שנלחמו על זכויותיהם!

כוח לעובדים – מטה דרום


עדכון מהסניף- עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Wednesday 29 בJun, 2011

אל סניף כוח לעובדים באוניברסיטת בן גוריון הצטרפו לאחרונה עובדי האבטחה של האוניברסיטה שהחליטו להתאגד ולמזער את נזקי ההפרטה הצפויה לשירותי האבטחה בקמפוס. כוח זה מחזק מאד את הסניף האוניברסיטאי ובמקביל מחזק את החזון הארגוני הנאבק בתהליך ההפרטה ובנזקיו לעובדות ועובדים בזירה התעסוקתית בישראל.

דווח התארגנות עובדות הניקיון: (אורנה עמוס מלוות הסניף)

עובדות הניקיון המאוגדות בסניף זה החלו לפני כשנה בתהליך מו”מ אל מול שני קבלני הניקיון בקמפוס. תהליך המו”מ היה ארוך ומייגע ובסיסו התנגדות הקבלנים להכיר בהתארגנות העובדות בכוח לעובדים. גרירת הרגליים של הקבלנים במו”מ הביאה את העובדות בחודש מאי 2011 לקבל החלטה על שביתת אזהרה. הייתה זו שביתה ראשונה של עובדי קבלן בישראל והיא סוקרה היטב באמצעי התקשורת השונים.

דוגמאות לסיקור התיקשורתי:

ערוץ 2 | הארץ | וואלה | YNET | The Marker | NRG | קול ישראל | העוקץ

לאחר השביתה חזרו הקבלנים למו”מ עם הסכמות חדשות. אך בטרם  חתימת הסכם על מתווה ראשוני וקצר, יצאה האוניברסיטה במכרז לקבלני ניקיון חדשים. לכאורה נראה כי חתימה על הסכם כלשהוא עם הקבלנים הנוכחיים מיותרת, אך לא כך הדבר. במקביל הכניסה האוניברסיטה, בהשפעת אגודת הסטודנטים סעיפים חדשים במכרז, חלקם מתוך דרישות המו”מ של העובדות.

בימים אלו ממתינות העובדות לתוצאות המכרז ודואגות למצב אפשרי בו יוחלפו הקבלנים. הן דואגות ליצירת רצף תעסוקתי לעובדות ולאבטחת שמירת הזכויות המצטברות של העובדות. החלפת הקבלנים וחוסר הביטחון שהיא יוצרת כל פעם מחדש מחדדת את הצורך בהעסקה ישירה של העובדות וזאת על מנת לייצר ביטחון תעסוקתי, שמירה על זכויות העבודה ושמירה על כבודן ותחושת שייכותן למקום עבודתן.

אנחנו מזכירים לכם\ן שעדיין ניתן לתרום בכל עת לקרן התמיכה במאבק עובדות הניקיון – לפרטים כאן.


קרן תמיכה במאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Friday 17 בJun, 2011

כידוע, עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון נמצאות בסכסוך עבודה ובמשא ומתן לכינון הסכם קיבוצי. הצלחתן במאבק תהיה הצלחה של מאות אלפי עובדי קבלן בישראל.

כמו לכל עובד ועובדת, לעובדות הניקיון הנטל של קיום שביתה הוא גדול, כל יום עבודה שווה לפרוסת הלחם שתוגש לילדיו\ה ו-לו\ה.

אנחנו מזמיניים אתכם לעזור באיסוף תרומות לקרן התמיכה בעובדות הנקיון, הכסף יומר לתווי קניה למזון באחת מרשתות הקניה בבאר שבע.

תרומות ניתן להעביר דרך:

המחאות לפקודת “המוקד לביטחון תזונתי”. ניתן להעביר במזומן או בצ’ק להילה סגל – kerentmiha@gmail.com | 052-5449803

או במעטפת שירות לפי הפרטים:
לפקודת “קרן תמיכה לעובדות הניקיון”
מספר חשבון: 458045 בנק: 12 פועלים. סניף: האוניברסיטה 547 באר שבע

פלייר עובדותמשא ומתן וסכסוך עבודה

Thursday 23 בDec, 2010

בשבועות האחרונים החל ועד עובדות הניקיון בגיבוש דרישותיו ובפנייה לשני המעסיקים של עובדות הניקיון באוניברסיטה להתחיל במשא ומתן קיבוצי. לאחר זמן רב של דחייה וניסיונות למסמס את דרישת העובדות לקיום משא ומתן לקראת הסכם קיבוצי מיוחד בתחומי אוניברסיטת בן-גוריון, התקיימה פגישה ראשונה בין הועד לבין שני הקבלנים-  חברת איתן שמיר וחברת נוטרי ציון.

בפגישה זו הוטחו בנציגות העובדות עלבונות ואישומים קשים על ידי הקבלנים ונציגם, עו”ד שלום בר, תוך ניסיונות לדה-לגיטימציה של פעולתן, דרישותיהן וכן של ארגון “כוח לעובדים”. בתום פגישה קשה, שהסתיימה בסירוב הקבלנים להתחלת תהליך של משא ומתן עם העובדות ונציגותן, הוחלט על ידי וועד העובדות להכריז סכסוך עבודה ושביתה מול שני המעסיקים.

המאבק באוניברסיטה מסלים!

לעדכונים והצטרפות למאבק:

מרי – 0508677491
אסף – 0504983943


מפעולות הוועד

Tuesday 24 בAug, 2010

לאחר שנים רבות בהן מיזוג האויר בקמפוס מופעל רק בשעה 7:30 בבוקר דרש וועד עובדות הניקיון באוניברסיטה הפעלתו עם תחילת עבודת הניקיון (בשעה 6:00).

לחץ והתעקשות של יו”ר הוועד – מרי ונסובסקי הביאו לשיפור התנאים של העובדות במקום עבודתן.

צעד קטן לעובדת הניקיון – צעד גדול לוועד העובדות באוניברסיטה!!!

בנוסף – וועד עובדות מזמין את כולם/ן להרמת כוסית רשמית לקראת ראש השנה שתיערך ביום ראשון,ה-5.9.2010 באולם כנסים ב’ בקמפוס האוניברסיטה.

תוצאות הבחירות להנהגת הסניף ונציגותיו

Wednesday 23 בJun, 2010

בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים לבשר על כניסתה של ההנהגה הנבחרת לתפקידה.

חברות הוועד הנבחרות הן מרי ונסובסקי, פאני דלמר, גיטה גרינקביץ’, בלה ירמאייב, אלכסנדר מוגילין, נטליה גרלימן, אנה חומושין, נעמי סדיקוב וז’אנה רבייב.
בהצלחה לנבחרות ולשתי נציגותיהן באסיפת הנציגים של כוח לעובדים, מרי ופאני.

תודה רבה לכל האנשים והנשים הנפלאים/ות שעשו הכל (ואף הרבה מעבר) להצלחת הבחירות ואירוע התמיכה שבא אחר כך.הזמנה חגיגית לבחירות לוועד ולאירוע תמיכה בחברות הסניף

Sunday 16 בMay, 2010

ב9.6 יום הבחירות לוועד עובדות הניקיון באוניברסיטה, בין השעות 10:00 ל 12:00 בקמפוס בן גוריון יתקיים אירוע תמיכה המוני בוועד עובדות הניקיון וקריאה לנשיאת האוניברסיטה לעבור להעסקה ישירה על עובדות הניקיון

באירוע יושק הקול הקורא המצורף וימסר לנשיאת האוניברסיטה, ישאו דברים נציגי הוועד ושותפים למאבק.

האירוע ילווה בהופעת רוק.

האירוע פתח לקהל הרחב, מצפים לראותכם/ן – עובדים/ות, סטודנטים/ות, פעילים/ות – לתמיכה בעובדות.

לפרטים נוספים על האירוע, אסף: 050-4983943, foldya@gmail.com

 

לחתימה על העצומה לחצו כאן

לנייר עמדה אודות העסקה ישירה בשפה העברית לחצו כאן

באנגלית לחצו כאן