קרן תמיכה במאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Friday 17 כJun, 2011

כידוע, עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון נמצאות בסכסוך עבודה ובמשא ומתן לכינון הסכם קיבוצי. הצלחתן במאבק תהיה הצלחה של מאות אלפי עובדי קבלן בישראל.

כמו לכל עובד ועובדת, לעובדות הניקיון הנטל של קיום שביתה הוא גדול, כל יום עבודה שווה לפרוסת הלחם שתוגש לילדיו\ה ו-לו\ה.

אנחנו מזמיניים אתכם לעזור באיסוף תרומות לקרן התמיכה בעובדות הנקיון, הכסף יומר לתווי קניה למזון באחת מרשתות הקניה בבאר שבע.

תרומות ניתן להעביר דרך:

המחאות לפקודת “המוקד לביטחון תזונתי”. ניתן להעביר במזומן או בצ’ק להילה סגל – kerentmiha@gmail.com | 052-5449803

או במעטפת שירות לפי הפרטים:
לפקודת “קרן תמיכה לעובדות הניקיון”
מספר חשבון: 458045 בנק: 12 פועלים. סניף: האוניברסיטה 547 באר שבע

פלייר עובדות


הוספת תגובה

התגובה