תחת מטריה אחת – איחוד בלוג המאבטחים ועובדים הניקיון באב”ג

Monday 19 כSep, 2011

עובדי מחלקת הביטחון באובנירסיטת בן גוריון:

מחלקת הבטחון באוניברסיטת בן גוריון בנגב הינה מחלקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר נמצאת בבאר שבע. המחלקה אחראית על הבטחון באוניברסיטה ועיקר פועלה הוא בידוק הנכנסים לאוניברסיטה, שמירת הסדר הציבורי, מענה בזמן אמת לאירועים המתרחשים בתחומה, ואכיפה כללית של נהלי האוניברסיטה. ניסיונות התאגדות נערכו מספר פעמים בעבר ונפלו עקב סיבות שונות. ההתארגנות הנוכחית החלה בחודש דצמבר 2010. ביולי 2011 כבר נחתם הסכם הבנות ראשון עם האוניברסיטה.

עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון:

במהלך יולי 2008 קיבלו 150 עובדות ניקיון באוניברסיטת בן-גוריון מכתבי פיטורים עקב אי-חידוש חוזה שירות של האוניברסיטה עם אחד מקבלני הניקיון. המאבק בפיטורים היווה נקודת מפנה במאבק לשיפור תנאי העסקתן של העובדות, שהחל שנתיים קודם לכן. המאבק לשיפור תנאי העסקתן החל בשיתוף פעולה בין תא צ”ח (סטודנטים לצדק חברתי) לבין הפורום לעבודה סוציאלית (של המחלקה לעו”ס באוניברסיטה). המאבק נמשך תוך כדי הפגנות, מאמץ תיקשורתי ואף שביתת אזהרה בת יום אחד. ביולי 2011 נחתם הסכם קיבוצי ראשוני מול הקבלנים של עובדות הניקיון. למרות זאת, הקבלנים הוחלפו לאחרונה בקבלנים אחרים. כיום העובדות נאבקות לשינוי שיטת העסקתן להעסקה ישירה ע”י האוניברסיטה, כמו גם, על חתימה על הסכם קיבוצי הוגן.

ועד המאבטחים מאוד מתרגש מהבחירות שנערכו זה עתה וכמובן משיתוף הפעולה עם וועד גדול וותיק כוועד עובדות הניקיון. החיבור אינו אינטואיטיבי כלל, בגלל השוני הרב בין קבוצות העובדים, אולם הוא מאוד משמח ומחזק וכן ייעשה בצורה מתחשבת, בהתאם למוכנות הוועדים והרצון ההדדי לקדם פעילויות ושאיפות במקום עבודתם/ן.

וועד עובדי מחלקת הביטחון נבחר זו הפעם הראשונה, אחרי מאבק לא פשוט ומו”מ עם האוניברסיטה שנשא פירות לא מבוטלים. אנחנו מקווים לראות התבססות העבודה המאורגנת ושיתוף הפעולה בין עובדים באוניברסיטה כשלב נוסף בדרך לשינוי מקום העבודה שלנו, שהוא גם מקום לימודינו.

אפשרות התגובות סגורה.