ארועי התקופה האחרונה

Sunday 13 כNov, 2011

וועד עובדות הניקיון ניהל משא ומתן קיבוצי בן שמונה חודשים עם שני קבלני הניקיון באוניברסיטה. בעקבות גרירת רגליים מצד הקבלנים החליט הוועד לצאת לשביתת אזהרה בת יום אחד, אשר התקיימה ביום 16.05.2011. כבר ביום השביתה ביקשו הקבלנים לחזור לשולחן המו”מ בהבטחה להתקדמות ממשית לקראת חתימה.

מיד אחרי השביתה נודע לוועד העובדות כי האוניברסיטה החלה בעריכת מכרז חדש לשירותי ניקיון בקמפוס. ככל שהיזמה לכך החלה בעקבות השביתה, מדובר כמובן בעיתוי בעייתי מאוד, אך אין בידינו את המידע המלא בעניין זה. מכל מקום, הקבלנים מצידם חששו מאוד להמשך עבודתם בקמפוס. וועד העובדות מצידו לא ידע מי יזכה במכרז ובמצב זה העדיף להמשיך את המשא ומתן אשר היה קרוב לסיומו, על-מנת לנסות להביא לקידום זכויות ממשי עבור העובדות, גם עבור התקופה הקרובה שנותרה עד לתחילת ההתקשרות לפי המכרז החדש (1.9.2011), וגם עבור ההמשך. המחשבה הייתה כי אם יזכה מי מן הקבלנים עמם ייחתם ההסכם, מה טוב, ותנאי ההסכם יחולו למשך לפחות שנה אחת נוספת. וכי אם לא יזכה מי מהם, לפחות ייפרץ המחסום התודעתי של חתימת הסכם קיבוצי עבור עובדות ניקיון באתר אחד ספציפי (תקדים איגוד-מקצועי ומשפטי שעוד לא התרחש בישראל) באופן שבשאיפה יקל על הגעה לחתימת הסכמים קיבוציים עם הקבלנים החדשים שייכנסו. כמו כן, מבחינה משפטית, ניתן לנסות לגרום להחלת ההסכם הקיבוצי אוטומטית על הקבלנים החדשים.

בתאריך 2011 19.7, מועד בו טרם פורסמו תוצאות  המכרז, נחתם ההסכם הקיבוצי עם הקבלנים.

לאחר כשבועיים ממועד חתימה זה פרסמה האוניברסיטה את תוצאות המכרז ולעובדות נודע כי הקבלנים הנוכחיים אינם ממשיכים את עבודתם בקמפוס.

מאבקן של העובדות, וכוח ההרתעה של פעילותן המשותפת, כמו גם של גורמים רבים נוספים שסייעו בעניין, הביאו להשארת כל העובדות במקום עבודתן באוניברסיטה (!), במקום מה שיכול היה להיות במסגרת העסקה קבלנית – העברת כל העובדות למזמין שירותים אחר, והכנסת עובדות ניקיון חדשות לאוניברסיטה על-ידי הקבלנים החדשים.

אף על פי כן,  גם עצם החלפת הקבלנים היוותה עבור העובדות פגיעה מוראלית, והוועד חש תסכול לאחר תהליך משא ומתן ממושך שתבע ממנו משאבי זמן ואנרגיה רבים.

באופן כללי, תהליך זה ממחיש את הצורך בהעסקה ישירה. העסקה קבלנית היא דרך הפוגעת בהתארגנות עובדים, מאפשרת “פיטורים” (מה שלא קרה במקרה זה) של כל העובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם הקבלן שלהם, באמצעות החלפת הקבלנים, ופוגעת ביכולתם של העובדים לבנות לעצמם מקום עבודה בטוח השומר על זכויותיהן.

אמנם אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לצאת במכרזים מדי כמה שנים, על פי חוק חובת המכרזים, אך במקרה זה היא יכלה להמשיך את התקשרותה עם שני הקבלנים לתקופה נוספת. בעינינו תמוה העיתוי בו בחרה האוניברסיטה לצאת במכרז חדש  בסמוך לאחר שביתת העובדות.

הוספת תגובה

התגובה