עובדות הניקיון

במהלך יולי 2008 קיבלו 150 עובדות ניקיון באוניברסיטת בן-גוריון מכתבי פיטורים עקב אי-חידוש חוזה שירות של האוניברסיטה עם אחד מקבלני הניקיון. המאבק בפיטורים היווה נקודת מפנה במאבק לשיפור תנאי העסקתן של העובדות, שהחל שנתיים קודם לכן.

המאבק לשיפור תנאי העסקתן החל בשיתוף פעולה בין תא צ”ח (סטודנטים לצדק חברתי) לבין הפורום לעבודה סוציאלית (של המחלקה לעו”ס באוניברסיטה).

המאבק בפיטורים הצליח לאחר מאמצים רבים שכללו: הפגנות, שביתות, לחץ תקשורתי ולובי בכנסת. אך מאבק זה הדגיש לעובדות ביתר שאת את הצורך בהתאגדות ובפעולה משותפת.

חודשים בודדים לאחר ביטול רוע הגזרה כמחצית מהעובדות נרשמו כחברות ב”כוח לעובדים”.

בימים אלו, העובדות מבססות את ארגונן בליווי צמוד של “כוח לעובדים”, צ”ח, הפורום לעבודה סוציאלית, “איתך” ושתי”ל.

כיום, מצבן של העובדות מעט טוב מבעבר, אך עדיין רחוק מלהבטיח להן יציבות כלכלית בסיסית. הן מועסקות ע”י קבלן ניקיון, מקבלות שכר מינימום לפי שעה, מועסקות בחלקיות משרה כאשר אחוז העסקתן משתנה ללא שליטתן, מנוכה להן שכר על דברים לא חוקיים (כגון: תשלום על חלוקי ניקיון) ועוד.

העובדות נאבקות לשינוי שיטת העסקתן להעסקה ישירה ע”י האוניברסיטה, כמו גם, על חתימה על הסכם קיבוצי הוגן.

הצלחה במאבק זה ישנה בהכרח את גורלן ועתיד משפחותיהן.

איך אפשר לעזור?

וועד עובדות הניקיון ישמח לכל עזרה, יצירתית יותר או פחות.

החל מעזרה כספית וכלה בסיוע בתרגום, ליווי עובדות ספציפיות וסיוע לוועדות משנה של הוועד.

לפרטים:

אסף בונדי – foldya@gmail.com

מרי ונסובסקי – meriaviv@walla.com

.

.בחירות 3

בחירות לנציגות עובדות הניקיון, יוני 2009