Archive for the ‘סניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון’ Category

ארועי התקופה האחרונה

Sunday, November 13th, 2011

וועד עובדות הניקיון ניהל משא ומתן קיבוצי בן שמונה חודשים עם שני קבלני הניקיון באוניברסיטה. בעקבות גרירת רגליים מצד הקבלנים החליט הוועד לצאת לשביתת אזהרה בת יום אחד, אשר התקיימה ביום 16.05.2011. כבר ביום השביתה ביקשו הקבלנים לחזור לשולחן המו”מ בהבטחה להתקדמות ממשית לקראת חתימה.

מיד אחרי השביתה נודע לוועד העובדות כי האוניברסיטה החלה בעריכת מכרז חדש לשירותי ניקיון בקמפוס. ככל שהיזמה לכך החלה בעקבות השביתה, מדובר כמובן בעיתוי בעייתי מאוד, אך אין בידינו את המידע המלא בעניין זה. מכל מקום, הקבלנים מצידם חששו מאוד להמשך עבודתם בקמפוס. וועד העובדות מצידו לא ידע מי יזכה במכרז ובמצב זה העדיף להמשיך את המשא ומתן אשר היה קרוב לסיומו, על-מנת לנסות להביא לקידום זכויות ממשי עבור העובדות, גם עבור התקופה הקרובה שנותרה עד לתחילת ההתקשרות לפי המכרז החדש (1.9.2011), וגם עבור ההמשך. המחשבה הייתה כי אם יזכה מי מן הקבלנים עמם ייחתם ההסכם, מה טוב, ותנאי ההסכם יחולו למשך לפחות שנה אחת נוספת. וכי אם לא יזכה מי מהם, לפחות ייפרץ המחסום התודעתי של חתימת הסכם קיבוצי עבור עובדות ניקיון באתר אחד ספציפי (תקדים איגוד-מקצועי ומשפטי שעוד לא התרחש בישראל) באופן שבשאיפה יקל על הגעה לחתימת הסכמים קיבוציים עם הקבלנים החדשים שייכנסו. כמו כן, מבחינה משפטית, ניתן לנסות לגרום להחלת ההסכם הקיבוצי אוטומטית על הקבלנים החדשים.

בתאריך 2011 19.7, מועד בו טרם פורסמו תוצאות  המכרז, נחתם ההסכם הקיבוצי עם הקבלנים.

לאחר כשבועיים ממועד חתימה זה פרסמה האוניברסיטה את תוצאות המכרז ולעובדות נודע כי הקבלנים הנוכחיים אינם ממשיכים את עבודתם בקמפוס.

מאבקן של העובדות, וכוח ההרתעה של פעילותן המשותפת, כמו גם של גורמים רבים נוספים שסייעו בעניין, הביאו להשארת כל העובדות במקום עבודתן באוניברסיטה (!), במקום מה שיכול היה להיות במסגרת העסקה קבלנית – העברת כל העובדות למזמין שירותים אחר, והכנסת עובדות ניקיון חדשות לאוניברסיטה על-ידי הקבלנים החדשים.

אף על פי כן,  גם עצם החלפת הקבלנים היוותה עבור העובדות פגיעה מוראלית, והוועד חש תסכול לאחר תהליך משא ומתן ממושך שתבע ממנו משאבי זמן ואנרגיה רבים.

באופן כללי, תהליך זה ממחיש את הצורך בהעסקה ישירה. העסקה קבלנית היא דרך הפוגעת בהתארגנות עובדים, מאפשרת “פיטורים” (מה שלא קרה במקרה זה) של כל העובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם הקבלן שלהם, באמצעות החלפת הקבלנים, ופוגעת ביכולתם של העובדים לבנות לעצמם מקום עבודה בטוח השומר על זכויותיהן.

אמנם אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לצאת במכרזים מדי כמה שנים, על פי חוק חובת המכרזים, אך במקרה זה היא יכלה להמשיך את התקשרותה עם שני הקבלנים לתקופה נוספת. בעינינו תמוה העיתוי בו בחרה האוניברסיטה לצאת במכרז חדש  בסמוך לאחר שביתת העובדות.

מכתב תגובה לור”ה על החלטתם להגביר את הפיקוח על עובדי קבלן במוסדות להשכלה גבוהה

Thursday, September 22nd, 2011

ב’/אלול/תשע”א

‏01/09/2011

לכבוד: יו”ר ות”ת, חבר מל”ג הפרופ’ מנואל טרכטנברג

יו”ר ור”ה הפרופ’ רבקה כרמי

ראשי האוניברסיטאות‫

‎הנדון: קריאה לשינוי מיידי של שיטת העסקת עובדי ניקיון במוסדות להשכלה גבוהה לאור הצהרת יו”ר ור”ה מיום 31.8.2011.

אנו‫, ‘הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה’‫, מקדמים בברכה את הכרתה של יו”ר ור”ה הפרופ’ רבקה כרמי בניצול המתמשך שהוא מנת חלקם של עובדי הניקיון והשמירה באוניברסיטאות‫, ואת הצהרתה הפומבית כי יש לשים קץ לפגיעה  המתמשכת בזכויות העובדים המתרחשת בחסות האוניברסיטאות מזה שנים רבות‫. (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-%204116353,00.html )

אנו דוחים מכל וכל את הרעיון שהפתרון טמון בפיקוח יותר הדוק על החברות הקבלניות‫:

כל עוד נשמרת שיטת העסקה שבה למעסיק הישיר, מנכ”לי האוניברסיטאות, אין אחריות ניהולית ישירה כלפי עובדותיו, הגזל ,העושק, השרירות והניצול ימשכו וזאת גם תחת מנגנוני פיקוח דרקוניים אשר יושקעו בהם משאבים רבים. יותר מכולם את השיעור הנ”ל מכירה יו”ר ור”ה הנוכחית הפרופ’ רבקה כרמי שבאוניברסיטה שבהנהגתה יש מנגנון פיקוח (כמו גם באוניברסיטה העברית) אשר בברור אינו נותן מענה לבעיות היסוד והקיום החברתיות כלכליות של עובדות הניקיון. הפיקוח על תלושי השכר אינו אפקטיבי ומתבצעת בו מניפולציה קבועה מטעם הקבלנים. בפועל הפרות אנושיות וכלכליות כלפי זכויות העובדות מתקיימות ערבים ולבקרים ולאחרונה אלו התעצמו סביב החלפת קבלנים נוספת כאשר אותן הנשים ממשיכות לעבוד באוניברסיטה כעובדות “זמניות” רק חברות הקבלן שמעל ראשן ובחסות הנהלות האוניברסיטאות מוחלפות.

שיטת ההעסקה הקבלנית היא שיטה פסולה מבחינה מוסרית. זו שיטת העסקה בה המשתמש בפועל רואה עצמו פטור מאחריות לתנאי העסקתם של עובדיו ולמעשה “משתמט” מחובותיו כלפיהם. במסגרת ההעסקה הקבלנית, העובד אינו חלק ממקום עבודתו – הוא עובד ‘אצל’ אבל לא עובד ‘של’, וכתוצאה מכך נפגעים זכויותיו ותנאי העסקתו‫. הקמת מנגנון פיקוח אינה פותרת את בעיית הניצול. מנגנון הפיקוח אינו מספק לעובדים בטחון  תעסוקתי ורצף תעסוקתי‫ שכן הוא מאפשר החלפת חברות קבלן. יצירת מנגנון פיקוח אמיתי ובעל שיניים תצריך הוצאה כספית ניכרת בעוד שנכון להעסיק את העובדים באופן ישיר, תחת מנגנוני הפיקוח הקיימים כלפי כלל עובדי האוניברסיטאות ועל אף ההשלכות הגלומות בכך: הכנסת נשים וגברים, משכבות מוחלשות בחברה הישראלית למעגל מקבלי השכר והתנאים הסוציאליים של מערך ההשכלה הגבוהה בישראל. מחקרם  של פרופ’ ספיבק ודר’ אמיר הוכיח גם כי מדובר בהפרשים כספיים זניחים ביחס למשמעות הערכית הנגזרת מהעסקה ישירה וכי העסקה ישירה של עובדי הקבלן אינה מעמידה בסיכון כלכלי את המוסד. לכן אנו מאמינים כי ‎אין פתרון אמיתי מלבד העסקה ישירה של עובדי הניקיון והשמירה.

אנו מוצאים פגם בכך ששמענו על היוזמה מעל דפי העיתון ושנציגי עובדים לא הוזמנו להיות חלק מהצוות שיקבע את תנאי העסקתם. הסדרת תנאי ההעסקה באופן הוגן ומשביע רצון מחייבת שיתוף פעולה בין המעסיקים לבין המועסקים והמועסקות, קביעה חד צדדית של אופן ההעסקה לא תוכל לטפל באופן מקיף בבעיות הקיימות, סביר שאינה תזכה לתמיכה רחבה של העובדים (שכן הם לא היו חלק בעיצובה) ותתקשה לייצר תנאי ההעסקה הוגנים באמת.

הקולות העולים לאחרונה בחברה הישראלית התמקדו ביוקר המחיה ובריכוזיות ההון אך גם בצורך בדמוקרטיזציה של הפוליטיקה בישראל. האוניברסיטה היא מוסד שבאפשרותו לקיים מודל ניהולי שיתופי המכיל בעמדות קבלת החלטות נציגים מהאוכלוסיות השונות שפועלות בה, בוודאי בכל הנוגע לתנאי העסקתם במוסד. אנו קוראים לאוניברסיטאות לקדם מודל שיתופי מסוג זה ולהתחיל בכך בהכלת נציגי עובדים (מארגוני הסגל, הארגונים המנהליים וכן מהשומרים והמנקות עצמם) בצוות קבלת ההחלטות הקובע את אופן העסקת העובדים. להבנתנו, מדובר בתנאי הכרחי להצלחת יוזמה ברוכה זו.

אנו נמצאים כיום בתקופה מיוחדת‫, תקופה של חשבון נפש, תקופה של שינוי ותיקון‫. למערך ההשכלה הגבוהה אחריות ישירה ורבת שנים לניצול והפרת זכויות קשה כלפי נשים וגברים שבחרו לצאת לשוק העבודה, נשארו עניים כלכלית ורגשית. את שנעשה במשך ישנים יקשה עלינו להשיב – בידינו האפשרות לשנות ולתקן עוול זה – מהיום !

אנו רואים בהפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית במוסדות להשכלה גבוהה חלק מרכזי וחיוני בבניית חברה צודקת יותר‫. אנו מצפים כי המוסדות להשכלה גבוהה‫ יבחרו להיות חוד החנית של החברה הצודקת והמוסרית בישראל, להתוות את הקו לאורו ילכו הן הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעתיד והן גופים ציבוריים ופרטיים נוספים בישראל.

אנו קוראים לך, להפסיק את העוול המתמשך המובנה בהעסקת עובדי ועובדות הקבלן‫, ולהוביל את המהלך אל עבר חברה ערכית‫, שיוויונית וצודקת יותר.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה תמשיך בפעילותה עד ליישום מלא של העסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה.

בברכה,

‘הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה’ הכוללת נציגות המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, ועדי עובדים זוטרים, ועדי עובדים בכירים, התאחדות הסטודנטים, אגודות הסטודנטים (תל אביב, באר שבע וירושלים), “כוח לעובדים”-ארגון עובדים דמוקרטי, התנועה החברתית לישראל, ארגון צ”ח, ארגון איתך – מע”כי , שת”יל, המטה הסוציאל דמוקרטי.

הסכם קיבוצי לעובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Tuesday, July 19th, 2011

לאחר חודשים של משא ומתן ואף שביתת אזהרה בת יום – אנחנו שמחים לבשר שסניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון חתם על הסכם קיבוצי ראשוני אל מול המעסיקם שלהן.

זהו הסכם קיבוצי ראשון בישראל של עובדי קבלן אל מול מעסיקהם!

מידע על ההסכם ניתן לקבל כאן ו-גם כאן.

ברכות לועד עובדות הניקיון שהגיעו להשגים מרשימים,

ברכות לאורנה עמוס מלוות הסניף,

וכמובן לעובדים ולעובדת הניקיון שנלחמו על זכויותיהם!

כוח לעובדים – מטה דרום

עדכון מהסניף- עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Wednesday, June 29th, 2011

אל סניף כוח לעובדים באוניברסיטת בן גוריון הצטרפו לאחרונה עובדי האבטחה של האוניברסיטה שהחליטו להתאגד ולמזער את נזקי ההפרטה הצפויה לשירותי האבטחה בקמפוס. כוח זה מחזק מאד את הסניף האוניברסיטאי ובמקביל מחזק את החזון הארגוני הנאבק בתהליך ההפרטה ובנזקיו לעובדות ועובדים בזירה התעסוקתית בישראל.

דווח התארגנות עובדות הניקיון: (אורנה עמוס מלוות הסניף)

עובדות הניקיון המאוגדות בסניף זה החלו לפני כשנה בתהליך מו”מ אל מול שני קבלני הניקיון בקמפוס. תהליך המו”מ היה ארוך ומייגע ובסיסו התנגדות הקבלנים להכיר בהתארגנות העובדות בכוח לעובדים. גרירת הרגליים של הקבלנים במו”מ הביאה את העובדות בחודש מאי 2011 לקבל החלטה על שביתת אזהרה. הייתה זו שביתה ראשונה של עובדי קבלן בישראל והיא סוקרה היטב באמצעי התקשורת השונים.

דוגמאות לסיקור התיקשורתי:

ערוץ 2 | הארץ | וואלה | YNET | The Marker | NRG | קול ישראל | העוקץ

לאחר השביתה חזרו הקבלנים למו”מ עם הסכמות חדשות. אך בטרם  חתימת הסכם על מתווה ראשוני וקצר, יצאה האוניברסיטה במכרז לקבלני ניקיון חדשים. לכאורה נראה כי חתימה על הסכם כלשהוא עם הקבלנים הנוכחיים מיותרת, אך לא כך הדבר. במקביל הכניסה האוניברסיטה, בהשפעת אגודת הסטודנטים סעיפים חדשים במכרז, חלקם מתוך דרישות המו”מ של העובדות.

בימים אלו ממתינות העובדות לתוצאות המכרז ודואגות למצב אפשרי בו יוחלפו הקבלנים. הן דואגות ליצירת רצף תעסוקתי לעובדות ולאבטחת שמירת הזכויות המצטברות של העובדות. החלפת הקבלנים וחוסר הביטחון שהיא יוצרת כל פעם מחדש מחדדת את הצורך בהעסקה ישירה של העובדות וזאת על מנת לייצר ביטחון תעסוקתי, שמירה על זכויות העבודה ושמירה על כבודן ותחושת שייכותן למקום עבודתן.

אנחנו מזכירים לכם\ן שעדיין ניתן לתרום בכל עת לקרן התמיכה במאבק עובדות הניקיון – לפרטים כאן.