Archive for the ‘קרן תמיכה במאבק עובדות הניקיון’ Category

ארועי התקופה האחרונה

Sunday, November 13th, 2011

וועד עובדות הניקיון ניהל משא ומתן קיבוצי בן שמונה חודשים עם שני קבלני הניקיון באוניברסיטה. בעקבות גרירת רגליים מצד הקבלנים החליט הוועד לצאת לשביתת אזהרה בת יום אחד, אשר התקיימה ביום 16.05.2011. כבר ביום השביתה ביקשו הקבלנים לחזור לשולחן המו”מ בהבטחה להתקדמות ממשית לקראת חתימה.

מיד אחרי השביתה נודע לוועד העובדות כי האוניברסיטה החלה בעריכת מכרז חדש לשירותי ניקיון בקמפוס. ככל שהיזמה לכך החלה בעקבות השביתה, מדובר כמובן בעיתוי בעייתי מאוד, אך אין בידינו את המידע המלא בעניין זה. מכל מקום, הקבלנים מצידם חששו מאוד להמשך עבודתם בקמפוס. וועד העובדות מצידו לא ידע מי יזכה במכרז ובמצב זה העדיף להמשיך את המשא ומתן אשר היה קרוב לסיומו, על-מנת לנסות להביא לקידום זכויות ממשי עבור העובדות, גם עבור התקופה הקרובה שנותרה עד לתחילת ההתקשרות לפי המכרז החדש (1.9.2011), וגם עבור ההמשך. המחשבה הייתה כי אם יזכה מי מן הקבלנים עמם ייחתם ההסכם, מה טוב, ותנאי ההסכם יחולו למשך לפחות שנה אחת נוספת. וכי אם לא יזכה מי מהם, לפחות ייפרץ המחסום התודעתי של חתימת הסכם קיבוצי עבור עובדות ניקיון באתר אחד ספציפי (תקדים איגוד-מקצועי ומשפטי שעוד לא התרחש בישראל) באופן שבשאיפה יקל על הגעה לחתימת הסכמים קיבוציים עם הקבלנים החדשים שייכנסו. כמו כן, מבחינה משפטית, ניתן לנסות לגרום להחלת ההסכם הקיבוצי אוטומטית על הקבלנים החדשים.

בתאריך 2011 19.7, מועד בו טרם פורסמו תוצאות  המכרז, נחתם ההסכם הקיבוצי עם הקבלנים.

לאחר כשבועיים ממועד חתימה זה פרסמה האוניברסיטה את תוצאות המכרז ולעובדות נודע כי הקבלנים הנוכחיים אינם ממשיכים את עבודתם בקמפוס.

מאבקן של העובדות, וכוח ההרתעה של פעילותן המשותפת, כמו גם של גורמים רבים נוספים שסייעו בעניין, הביאו להשארת כל העובדות במקום עבודתן באוניברסיטה (!), במקום מה שיכול היה להיות במסגרת העסקה קבלנית – העברת כל העובדות למזמין שירותים אחר, והכנסת עובדות ניקיון חדשות לאוניברסיטה על-ידי הקבלנים החדשים.

אף על פי כן,  גם עצם החלפת הקבלנים היוותה עבור העובדות פגיעה מוראלית, והוועד חש תסכול לאחר תהליך משא ומתן ממושך שתבע ממנו משאבי זמן ואנרגיה רבים.

באופן כללי, תהליך זה ממחיש את הצורך בהעסקה ישירה. העסקה קבלנית היא דרך הפוגעת בהתארגנות עובדים, מאפשרת “פיטורים” (מה שלא קרה במקרה זה) של כל העובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם הקבלן שלהם, באמצעות החלפת הקבלנים, ופוגעת ביכולתם של העובדים לבנות לעצמם מקום עבודה בטוח השומר על זכויותיהן.

אמנם אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לצאת במכרזים מדי כמה שנים, על פי חוק חובת המכרזים, אך במקרה זה היא יכלה להמשיך את התקשרותה עם שני הקבלנים לתקופה נוספת. בעינינו תמוה העיתוי בו בחרה האוניברסיטה לצאת במכרז חדש  בסמוך לאחר שביתת העובדות.

עדכון מהסניף- עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Wednesday, June 29th, 2011

אל סניף כוח לעובדים באוניברסיטת בן גוריון הצטרפו לאחרונה עובדי האבטחה של האוניברסיטה שהחליטו להתאגד ולמזער את נזקי ההפרטה הצפויה לשירותי האבטחה בקמפוס. כוח זה מחזק מאד את הסניף האוניברסיטאי ובמקביל מחזק את החזון הארגוני הנאבק בתהליך ההפרטה ובנזקיו לעובדות ועובדים בזירה התעסוקתית בישראל.

דווח התארגנות עובדות הניקיון: (אורנה עמוס מלוות הסניף)

עובדות הניקיון המאוגדות בסניף זה החלו לפני כשנה בתהליך מו”מ אל מול שני קבלני הניקיון בקמפוס. תהליך המו”מ היה ארוך ומייגע ובסיסו התנגדות הקבלנים להכיר בהתארגנות העובדות בכוח לעובדים. גרירת הרגליים של הקבלנים במו”מ הביאה את העובדות בחודש מאי 2011 לקבל החלטה על שביתת אזהרה. הייתה זו שביתה ראשונה של עובדי קבלן בישראל והיא סוקרה היטב באמצעי התקשורת השונים.

דוגמאות לסיקור התיקשורתי:

ערוץ 2 | הארץ | וואלה | YNET | The Marker | NRG | קול ישראל | העוקץ

לאחר השביתה חזרו הקבלנים למו”מ עם הסכמות חדשות. אך בטרם  חתימת הסכם על מתווה ראשוני וקצר, יצאה האוניברסיטה במכרז לקבלני ניקיון חדשים. לכאורה נראה כי חתימה על הסכם כלשהוא עם הקבלנים הנוכחיים מיותרת, אך לא כך הדבר. במקביל הכניסה האוניברסיטה, בהשפעת אגודת הסטודנטים סעיפים חדשים במכרז, חלקם מתוך דרישות המו”מ של העובדות.

בימים אלו ממתינות העובדות לתוצאות המכרז ודואגות למצב אפשרי בו יוחלפו הקבלנים. הן דואגות ליצירת רצף תעסוקתי לעובדות ולאבטחת שמירת הזכויות המצטברות של העובדות. החלפת הקבלנים וחוסר הביטחון שהיא יוצרת כל פעם מחדש מחדדת את הצורך בהעסקה ישירה של העובדות וזאת על מנת לייצר ביטחון תעסוקתי, שמירה על זכויות העבודה ושמירה על כבודן ותחושת שייכותן למקום עבודתן.

אנחנו מזכירים לכם\ן שעדיין ניתן לתרום בכל עת לקרן התמיכה במאבק עובדות הניקיון – לפרטים כאן.

קרן תמיכה במאבק עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

Friday, June 17th, 2011

כידוע, עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון נמצאות בסכסוך עבודה ובמשא ומתן לכינון הסכם קיבוצי. הצלחתן במאבק תהיה הצלחה של מאות אלפי עובדי קבלן בישראל.

כמו לכל עובד ועובדת, לעובדות הניקיון הנטל של קיום שביתה הוא גדול, כל יום עבודה שווה לפרוסת הלחם שתוגש לילדיו\ה ו-לו\ה.

אנחנו מזמיניים אתכם לעזור באיסוף תרומות לקרן התמיכה בעובדות הנקיון, הכסף יומר לתווי קניה למזון באחת מרשתות הקניה בבאר שבע.

תרומות ניתן להעביר דרך:

המחאות לפקודת “המוקד לביטחון תזונתי”. ניתן להעביר במזומן או בצ’ק להילה סגל – kerentmiha@gmail.com | 052-5449803

או במעטפת שירות לפי הפרטים:
לפקודת “קרן תמיכה לעובדות הניקיון”
מספר חשבון: 458045 בנק: 12 פועלים. סניף: האוניברסיטה 547 באר שבע

פלייר עובדות