Archive for the ‘אסף בונדי’ Category

ארועי התקופה האחרונה

Sunday, November 13th, 2011

וועד עובדות הניקיון ניהל משא ומתן קיבוצי בן שמונה חודשים עם שני קבלני הניקיון באוניברסיטה. בעקבות גרירת רגליים מצד הקבלנים החליט הוועד לצאת לשביתת אזהרה בת יום אחד, אשר התקיימה ביום 16.05.2011. כבר ביום השביתה ביקשו הקבלנים לחזור לשולחן המו”מ בהבטחה להתקדמות ממשית לקראת חתימה.

מיד אחרי השביתה נודע לוועד העובדות כי האוניברסיטה החלה בעריכת מכרז חדש לשירותי ניקיון בקמפוס. ככל שהיזמה לכך החלה בעקבות השביתה, מדובר כמובן בעיתוי בעייתי מאוד, אך אין בידינו את המידע המלא בעניין זה. מכל מקום, הקבלנים מצידם חששו מאוד להמשך עבודתם בקמפוס. וועד העובדות מצידו לא ידע מי יזכה במכרז ובמצב זה העדיף להמשיך את המשא ומתן אשר היה קרוב לסיומו, על-מנת לנסות להביא לקידום זכויות ממשי עבור העובדות, גם עבור התקופה הקרובה שנותרה עד לתחילת ההתקשרות לפי המכרז החדש (1.9.2011), וגם עבור ההמשך. המחשבה הייתה כי אם יזכה מי מן הקבלנים עמם ייחתם ההסכם, מה טוב, ותנאי ההסכם יחולו למשך לפחות שנה אחת נוספת. וכי אם לא יזכה מי מהם, לפחות ייפרץ המחסום התודעתי של חתימת הסכם קיבוצי עבור עובדות ניקיון באתר אחד ספציפי (תקדים איגוד-מקצועי ומשפטי שעוד לא התרחש בישראל) באופן שבשאיפה יקל על הגעה לחתימת הסכמים קיבוציים עם הקבלנים החדשים שייכנסו. כמו כן, מבחינה משפטית, ניתן לנסות לגרום להחלת ההסכם הקיבוצי אוטומטית על הקבלנים החדשים.

בתאריך 2011 19.7, מועד בו טרם פורסמו תוצאות  המכרז, נחתם ההסכם הקיבוצי עם הקבלנים.

לאחר כשבועיים ממועד חתימה זה פרסמה האוניברסיטה את תוצאות המכרז ולעובדות נודע כי הקבלנים הנוכחיים אינם ממשיכים את עבודתם בקמפוס.

מאבקן של העובדות, וכוח ההרתעה של פעילותן המשותפת, כמו גם של גורמים רבים נוספים שסייעו בעניין, הביאו להשארת כל העובדות במקום עבודתן באוניברסיטה (!), במקום מה שיכול היה להיות במסגרת העסקה קבלנית – העברת כל העובדות למזמין שירותים אחר, והכנסת עובדות ניקיון חדשות לאוניברסיטה על-ידי הקבלנים החדשים.

אף על פי כן,  גם עצם החלפת הקבלנים היוותה עבור העובדות פגיעה מוראלית, והוועד חש תסכול לאחר תהליך משא ומתן ממושך שתבע ממנו משאבי זמן ואנרגיה רבים.

באופן כללי, תהליך זה ממחיש את הצורך בהעסקה ישירה. העסקה קבלנית היא דרך הפוגעת בהתארגנות עובדים, מאפשרת “פיטורים” (מה שלא קרה במקרה זה) של כל העובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם הקבלן שלהם, באמצעות החלפת הקבלנים, ופוגעת ביכולתם של העובדים לבנות לעצמם מקום עבודה בטוח השומר על זכויותיהן.

אמנם אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לצאת במכרזים מדי כמה שנים, על פי חוק חובת המכרזים, אך במקרה זה היא יכלה להמשיך את התקשרותה עם שני הקבלנים לתקופה נוספת. בעינינו תמוה העיתוי בו בחרה האוניברסיטה לצאת במכרז חדש  בסמוך לאחר שביתת העובדות.

תחת מטריה אחת – איחוד בלוג המאבטחים ועובדים הניקיון באב”ג

Monday, September 19th, 2011

עובדי מחלקת הביטחון באובנירסיטת בן גוריון:

מחלקת הבטחון באוניברסיטת בן גוריון בנגב הינה מחלקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר נמצאת בבאר שבע. המחלקה אחראית על הבטחון באוניברסיטה ועיקר פועלה הוא בידוק הנכנסים לאוניברסיטה, שמירת הסדר הציבורי, מענה בזמן אמת לאירועים המתרחשים בתחומה, ואכיפה כללית של נהלי האוניברסיטה. ניסיונות התאגדות נערכו מספר פעמים בעבר ונפלו עקב סיבות שונות. ההתארגנות הנוכחית החלה בחודש דצמבר 2010. ביולי 2011 כבר נחתם הסכם הבנות ראשון עם האוניברסיטה.

עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון:

במהלך יולי 2008 קיבלו 150 עובדות ניקיון באוניברסיטת בן-גוריון מכתבי פיטורים עקב אי-חידוש חוזה שירות של האוניברסיטה עם אחד מקבלני הניקיון. המאבק בפיטורים היווה נקודת מפנה במאבק לשיפור תנאי העסקתן של העובדות, שהחל שנתיים קודם לכן. המאבק לשיפור תנאי העסקתן החל בשיתוף פעולה בין תא צ”ח (סטודנטים לצדק חברתי) לבין הפורום לעבודה סוציאלית (של המחלקה לעו”ס באוניברסיטה). המאבק נמשך תוך כדי הפגנות, מאמץ תיקשורתי ואף שביתת אזהרה בת יום אחד. ביולי 2011 נחתם הסכם קיבוצי ראשוני מול הקבלנים של עובדות הניקיון. למרות זאת, הקבלנים הוחלפו לאחרונה בקבלנים אחרים. כיום העובדות נאבקות לשינוי שיטת העסקתן להעסקה ישירה ע”י האוניברסיטה, כמו גם, על חתימה על הסכם קיבוצי הוגן.

ועד המאבטחים מאוד מתרגש מהבחירות שנערכו זה עתה וכמובן משיתוף הפעולה עם וועד גדול וותיק כוועד עובדות הניקיון. החיבור אינו אינטואיטיבי כלל, בגלל השוני הרב בין קבוצות העובדים, אולם הוא מאוד משמח ומחזק וכן ייעשה בצורה מתחשבת, בהתאם למוכנות הוועדים והרצון ההדדי לקדם פעילויות ושאיפות במקום עבודתם/ן.

וועד עובדי מחלקת הביטחון נבחר זו הפעם הראשונה, אחרי מאבק לא פשוט ומו”מ עם האוניברסיטה שנשא פירות לא מבוטלים. אנחנו מקווים לראות התבססות העבודה המאורגנת ושיתוף הפעולה בין עובדים באוניברסיטה כשלב נוסף בדרך לשינוי מקום העבודה שלנו, שהוא גם מקום לימודינו.

משא ומתן וסכסוך עבודה

Thursday, December 23rd, 2010

בשבועות האחרונים החל ועד עובדות הניקיון בגיבוש דרישותיו ובפנייה לשני המעסיקים של עובדות הניקיון באוניברסיטה להתחיל במשא ומתן קיבוצי. לאחר זמן רב של דחייה וניסיונות למסמס את דרישת העובדות לקיום משא ומתן לקראת הסכם קיבוצי מיוחד בתחומי אוניברסיטת בן-גוריון, התקיימה פגישה ראשונה בין הועד לבין שני הקבלנים-  חברת איתן שמיר וחברת נוטרי ציון.

בפגישה זו הוטחו בנציגות העובדות עלבונות ואישומים קשים על ידי הקבלנים ונציגם, עו”ד שלום בר, תוך ניסיונות לדה-לגיטימציה של פעולתן, דרישותיהן וכן של ארגון “כוח לעובדים”. בתום פגישה קשה, שהסתיימה בסירוב הקבלנים להתחלת תהליך של משא ומתן עם העובדות ונציגותן, הוחלט על ידי וועד העובדות להכריז סכסוך עבודה ושביתה מול שני המעסיקים.

המאבק באוניברסיטה מסלים!

לעדכונים והצטרפות למאבק:

מרי – 0508677491
אסף – 0504983943

מפעולות הוועד

Tuesday, August 24th, 2010

לאחר שנים רבות בהן מיזוג האויר בקמפוס מופעל רק בשעה 7:30 בבוקר דרש וועד עובדות הניקיון באוניברסיטה הפעלתו עם תחילת עבודת הניקיון (בשעה 6:00).

לחץ והתעקשות של יו”ר הוועד – מרי ונסובסקי הביאו לשיפור התנאים של העובדות במקום עבודתן.

צעד קטן לעובדת הניקיון – צעד גדול לוועד העובדות באוניברסיטה!!!

בנוסף – וועד עובדות מזמין את כולם/ן להרמת כוסית רשמית לקראת ראש השנה שתיערך ביום ראשון,ה-5.9.2010 באולם כנסים ב’ בקמפוס האוניברסיטה.
תוצאות הבחירות להנהגת הסניף ונציגותיו

Wednesday, June 23rd, 2010

בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים לבשר על כניסתה של ההנהגה הנבחרת לתפקידה.

חברות הוועד הנבחרות הן מרי ונסובסקי, פאני דלמר, גיטה גרינקביץ’, בלה ירמאייב, אלכסנדר מוגילין, נטליה גרלימן, אנה חומושין, נעמי סדיקוב וז’אנה רבייב.
בהצלחה לנבחרות ולשתי נציגותיהן באסיפת הנציגים של כוח לעובדים, מרי ופאני.

תודה רבה לכל האנשים והנשים הנפלאים/ות שעשו הכל (ואף הרבה מעבר) להצלחת הבחירות ואירוע התמיכה שבא אחר כך.


הזמנה חגיגית לבחירות לוועד ולאירוע תמיכה בחברות הסניף

Sunday, May 16th, 2010

ב9.6 יום הבחירות לוועד עובדות הניקיון באוניברסיטה, בין השעות 10:00 ל 12:00 בקמפוס בן גוריון יתקיים אירוע תמיכה המוני בוועד עובדות הניקיון וקריאה לנשיאת האוניברסיטה לעבור להעסקה ישירה על עובדות הניקיון

באירוע יושק הקול הקורא המצורף וימסר לנשיאת האוניברסיטה, ישאו דברים נציגי הוועד ושותפים למאבק.

האירוע ילווה בהופעת רוק.

האירוע פתח לקהל הרחב, מצפים לראותכם/ן – עובדים/ות, סטודנטים/ות, פעילים/ות – לתמיכה בעובדות.

לפרטים נוספים על האירוע, אסף: 050-4983943, foldya@gmail.com

 

לחתימה על העצומה לחצו כאן

לנייר עמדה אודות העסקה ישירה בשפה העברית לחצו כאן

באנגלית לחצו כאן

 

סניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן-גוריון

Wednesday, December 16th, 2009

במהלך יולי 2008 קיבלו 150 עובדות ניקיון באוניברסיטת בן-גוריון מכתבי פיטורים עקב אי-חידוש חוזה שירות של האוניברסיטה עם אחד מקבלני הניקיון. המאבק בפיטורים היווה נקודת מפנה במאבק לשיפור תנאי העסקתן של העובדות, שהחל שנתיים קודם לכן.

המאבק לשיפור תנאי העסקתן החל בשיתוף פעולה בין תא צ”ח (סטודנטים לצדק חברתי) לבין הפורום לעבודה סוציאלית (של המחלקה לעו”ס באוניברסיטה).

המאבק בפיטורים הצליח לאחר מאמצים רבים שכללו: הפגנות, שביתות, לחץ תקשורתי ולובי בכנסת. אך מאבק זה הדגיש לעובדות ביתר שאת את הצורך בהתאגדות ובפעולה משותפת.

חודשים בודדים לאחר ביטול רוע הגזרה כמחצית מהעובדות נרשמו כחברות ב”כוח לעובדים”.

בימים אלו, העובדות מבססות את ארגונן בליווי צמוד של “כוח לעובדים”, צ”ח, הפורום לעבודה סוציאלית, “איתך” ושתי”ל.

כיום, מצבן של העובדות מעט טוב מבעבר, אך עדיין רחוק מלהבטיח להן יציבות כלכלית בסיסית. הן מועסקות ע”י קבלן ניקיון, מקבלות שכר מינימום לפי שעה, מועסקות בחלקיות משרה כאשר אחוז העסקתן משתנה ללא שליטתן, מנוכה להן שכר על דברים לא חוקיים (כגון: תשלום על חלוקי ניקיון) ועוד.

העובדות נאבקות לשינוי שיטת העסקתן להעסקה ישירה ע”י האוניברסיטה, כמו גם, על חתימה על הסכם קיבוצי הוגן.

הצלחה במאבק זה ישנה בהכרח את גורלן ועתיד משפחותיהן.

.בחירות 3

בחירות לנציגות עובדות הניקיון, יוני 2009